Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
network module hiba 4. leltár berakás után....
#1
###################################################################################################
# Network

import app
import chr
import dbg
import net
import snd

import chr
import chrmgr
import background
import player
import playerSettingModule

import ui
import uiPhaseCurtain

import localeInfo

class PopupDialog(ui.ScriptWindow):

def __init__(self):
print "NEW POPUP DIALOG ----------------------------------------------------------------------------"
ui.ScriptWindow.__init__(self)
self.CloseEvent = 0

def __del__(self):
print "---------------------------------------------------------------------------- DELETE POPUP DIALOG "
ui.ScriptWindow.__del__(self)

def LoadDialog(self):
PythonScriptLoader = ui.PythonScriptLoader()
PythonScriptLoader.LoadScriptFile(self, "UIScript/PopupDialog.py")

def Open(self, Message, event = 0, ButtonName = localeInfo.UI_CANCEL):

if True == self.IsShow():
self.Close()

self.Lock()
self.SetTop()
self.CloseEvent = event

AcceptButton = self.GetChild("accept")
AcceptButton.SetText(ButtonName)
AcceptButton.SetEvent(ui.__mem_func__(self.Close))

self.GetChild("message").SetText(Message)
self.Show()

def Close(self):

if False == self.IsShow():
self.CloseEvent = 0
return

self.Unlock()
self.Hide()

if 0 != self.CloseEvent:
self.CloseEvent()
self.CloseEvent = 0

def Destroy(self):
self.Close()
self.ClearDictionary()

def OnPressEscapeKey(self):
self.Close()
return True

def OnIMEReturn(self):
self.Close()
return True

##
## Main Stream
##
class MainStream(object):
isChrData=0

def __init__(self):
print "NEWMAIN STREAM ----------------------------------------------------------------------------"
net.SetHandler(self)
net.SetTCPRecvBufferSize(128*1024)
net.SetTCPSendBufferSize(4096)
net.SetUDPRecvBufferSize(4096)

self.id=""
self.pwd=""
self.addr=""
self.port=0
self.account_addr=0
self.account_port=0
self.slot=0
self.isAutoSelect=0
self.isAutoLogin=0

self.curtain = 0
self.curPhaseWindow = 0
self.newPhaseWindow = 0

def __del__(self):
print "---------------------------------------------------------------------------- DELETE MAIN STREAM "

def Destroy(self):
if self.curPhaseWindow:
self.curPhaseWindow.Close()
self.curPhaseWindow = 0

if self.newPhaseWindow:
self.newPhaseWindow.Close()
self.newPhaseWindow = 0

self.popupWindow.Destroy()
self.popupWindow = 0

self.curtain = 0

def Create(self):
self.CreatePopupDialog()

self.curtain = uiPhaseCurtain.PhaseCurtain()

def SetPhaseWindow(self, newPhaseWindow):
if self.newPhaseWindow:
#print "이미 새로운 윈도우로 바꾼상태에서 또 바꿈", newPhaseWindow
self.__ChangePhaseWindow()

self.newPhaseWindow=newPhaseWindow

if self.curPhaseWindow:
#print "페이드 아웃되면 바꿈"
self.curtain.FadeOut(self.__ChangePhaseWindow)
else:
#print "현재 윈도우가 없는 상태라 바로 바꿈"
self.__ChangePhaseWindow()

def __ChangePhaseWindow(self):
oldPhaseWindow=self.curPhaseWindow
newPhaseWindow=self.newPhaseWindow
self.curPhaseWindow=0
self.newPhaseWindow=0

if oldPhaseWindow:
oldPhaseWindow.Close()

if newPhaseWindow:
newPhaseWindow.Open()

self.curPhaseWindow=newPhaseWindow

if self.curPhaseWindow:
self.curtain.FadeIn()
else:
app.Exit()

def CreatePopupDialog(self):
self.popupWindow = PopupDialog()
self.popupWindow.LoadDialog()
self.popupWindow.SetCenterPosition()
self.popupWindow.Hide()


## SelectPhase
##########################################################################################
def SetLogoPhase(self):
net.Disconnect()

import introLogo
self.SetPhaseWindow(introLogo.LogoWindow(self))

def SetLoginPhase(self):
net.Disconnect()

import introLogin
self.SetPhaseWindow(introLogin.LoginWindow(self))

def SameLogin_SetLoginPhase(self):
net.Disconnect()
        
import introLogin
introInst = introLogin.LoginWindow(self)
self.SetPhaseWindow(introInst)
introInst.SameLogin_OpenUI()

def SetSelectEmpirePhase(self):
try:
import introEmpire
self.SetPhaseWindow(introEmpire.SelectEmpireWindow(self))
except:
import exception
exception.Abort("networkModule.SetSelectEmpirePhase")


def SetReselectEmpirePhase(self):
try:
import introEmpire
self.SetPhaseWindow(introEmpire.ReselectEmpireWindow(self))
except:
import exception
exception.Abort("networkModule.SetReselectEmpirePhase")

def SetSelectCharacterPhase(self):
try:
localeInfo.LoadLocaleData()
import introSelect
self.popupWindow.Close()
self.SetPhaseWindow(introSelect.SelectCharacterWindow(self))
except:
import exception
exception.Abort("networkModule.SetSelectCharacterPhase")

def SetCreateCharacterPhase(self):
try:
import introCreate
self.SetPhaseWindow(introCreate.CreateCharacterWindow(self))
except:
import exception
exception.Abort("networkModule.SetCreateCharacterPhase")

def SetTestGamePhase(self, x, y):
try:
import introLoading
loadingPhaseWindow=introLoading.LoadingWindow(self)
loadingPhaseWindow.LoadData(x, y)
self.SetPhaseWindow(loadingPhaseWindow)
except:
import exception
exception.Abort("networkModule.SetLoadingPhase")def SetLoadingPhase(self):
try:
import introLoading
self.SetPhaseWindow(introLoading.LoadingWindow(self))
except:
import exception
exception.Abort("networkModule.SetLoadingPhase")

def SetGamePhase(self):
try:
import game
self.popupWindow.Close()
self.SetPhaseWindow(game.GameWindow(self))
except:
raise
import exception
exception.Abort("networkModule.SetGamePhase")

################################
# Functions used in python

## Login
def Connect(self):
import constInfo
if constInfo.KEEP_ACCOUNT_CONNETION_ENABLE:
net.ConnectToAccountServer(self.addr, self.port, self.account_addr, self.account_port)
else:
net.ConnectTCP(self.addr, self.port)

#net.ConnectUDP(IP, Port)

def SetConnectInfo(self, addr, port, account_addr=0, account_port=0):
self.addr = addr
self.port = port
self.account_addr = account_addr
self.account_port = account_port

def GetConnectAddr(self):
return self.addr

def SetLoginInfo(self, id, pwd):
self.id = id
self.pwd = pwd
net.SetLoginInfo(id, pwd)

def CancelEnterGame(self):
pass

## Select
def SetCharacterSlot(self, slot):
self.slot=slot

def GetCharacterSlot(self):
return self.slot

## Empty
def EmptyFunction(self):
pass
Aki tud valamit hogy mi lehet vele jelezze kérem. köszi
Reply
#2
Show ContentSpoiler:

-.-'
"Egyetlen ismeretlen van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra!"
-Weöres Sándor-  Angel
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)